Bij een evenement als de Vlagtwedder Landbouwbeurs is het belangrijk dat er goede veiligheidsmaatregelen genomen worden. Hier staan de veiligheidsmaatregelen die gelden voor de beurs op een rij.

(Brand)veiligheid

(Brand)veiligheid

  • In de grote tent mogen geen machines met brandstof staan.
  • Stofferingen en versieringen moeten vrijgehouden worden van spots en andere apparatuur waarvan de oppervlaktetemperatuur hoger wordt dan 80 graden Celcius.
  • Versieringen mogen niet snel ontvlambaar zijn. In geval van brand mag er geen druppelvorming plaatsvinden.
  • Ballonnen gevuld met brandbaar gas mogen niet in de grote tent.
  • Scherpe uitstekende delen moeten voldoende worden afgeschermd.
  • Tussen het vloeroppervlak van een ruimte en aangebrachte versiering moet een vrije ruimte van 2.50 m overblijven.

Storm- en brandverzekering

Storm- en brandverzekering

De Vlagtwedder Landbouwbeurs heeft een storm- en brandverzekering afgesloten voor de stands in de grote tenten voor een bedrag tot € 4537,- per stand. Bevat uw stand zaken met een totale waarde van meer dan dat bedrag, overleg dan met uw eigen verzekeringsadviseur.

Beveiliging

Er is dag en nacht beveiliging aanwezig op het beursterrein.

Roken

Rookgelegenheid

In de grote tent mag niet gerookt worden. Er is voor standhouders een speciale rookruimte gecreëerd. Deze ruimte staat aangegeven op de plattegrond.

Machines en demonstraties

Machines en demonstraties

  • Demonstraties mogen alleen plaatsvinden onder toezicht van eigen demonstrateurs.
  • Laat geen contactsleutels achter in de machines.