Beursthema 2019: kringlooplandbouw

Als er een onderwerp is wat volop de aandacht krijgt, is het de kringlooplandbouw. Elke dag verschijnt er in de media nieuws over dit onderwerp. Als landbouwbeurs willen wij dit thema graag een platform bieden, om innovaties met elkaar te kunnen delen, maar ook om er eens kritisch naar te kijken. We krijgen er allemaal mee te maken, maar het betekent voor iedereen iets anders. Wanneer is de kringlooplandbouw een bedreiging en wanneer is het een kans?

Sinds onze minister van landbouw Carola Schouten in september 2018 haar visie ‘landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden’ (Nederland als koploper in kringlooplandbouw) heeft gepresenteerd over de toekomst van de landbouw, is de discussie in alle hevigheid losgebarsten. Nog een schep hier bovenop is de klimaattop in Polen, het dierenwelzijn, Nederland van het gas af (waterstof als alternatief?) en vele andere zaken wat de consumenten, burgers en producenten raakt en bezighoudt. Veel meningen en veel vragen; wat is verantwoord, wat is duurzaam, wie betaalt straks de rekening, wat mag wel en wat mag niet? Wat is de mening van de burger? Hoe ziet het koopgedrag van de consument eruit? Wat moet ik hier als landbouwer mee? En hoe speelt de agro-industrie op deze nieuwe trends en ontwikkelingen in?

Voor u als akkerbouwer, vee-, varkens- en pluimveehouder, tuinder en hovenier is het minstens zo belangrijk om te laten zien, wat u al jaren wel ‘goed’ doet op uw bedrijf! Welke aanpassingen en verbeteringen heeft u de laatste jaren doorgevoerd in uw bedrijfsvoering? Welke investeringen en plannen heeft u met betrekking tot dit thema voor 2019 en de komende jaren op de planning staan? Dit mag en moet gezegd worden om een goed beeld te scheppen van de landbouw en om bepaalde misstanden uit de weg te ruimen. De sector is wat duurzaamheid betreft al jaren vooruitstrevend bezig. Wel blijft het belangrijk om kritisch te blijven kijken waar nog verdere verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. De geplande toekomstige investeringen op mijn bedrijf, voldoen die aan de basisvoorwaarden voor de nieuwe kringlooplandbouw? Is er sprake van schaalvergroting, omschakelen naar biologisch, of wil ik streekproducten produceren en deze eventueel zelf, of in samenwerking met andere lokale bedrijven op de markt brengen? Een mooi voorbeeld van duurzaam samenwerken is het ‘koploperproject’ Groningen.

Wat betekent dit voor u als standhouder op de Vlagtwedder Landbouwbeurs 2019 en daarna? Veel standhouders zijn al jaren bezig met het ontwikkelen, het op de markt brengen en het inzetten van nieuwe machines en producten die perfect aansluiten op de wensen en plannen voor de huidige en toekomstige kringlooplandbouw. Voor u als standhouder is de beurs in ieder geval een mooie kans om uw activiteiten en innovaties te presenteren op onze landbouwbeurs in Vlagtwedde! In het in 2018 gerealiseerde nieuwe gemeente Westerwolde, de op één na mooiste ‘landbouw’ gemeente in Nederland!

De kringloop/circulaire landbouw en economie raakt ons allemaal; of het nu gaat om administratie, grondverzet, renovatie of onderhoud. En ook voor u als bezoeker! Is het een bedreiging of zijn er mooie nieuwe kansen? Laat u informeren, want er zijn vele nieuwe ontwikkelingen. En, de tijd zal het leren! Om de ervaring en beleving van deze onderwerpen nader te onderzoeken werkt de landbouwbeurs samen met Mariska Popken en Carrès Beumee, studenten Accountancy van de Hanzehogeschool Groningen, onze hoofdsponsor Rabobank en de gebiedscoöperatie Zuid en Oost Groningen aan een enquête over de kringlooplandbouw. De resultaten van dit onderzoek zullen worden gepresenteerd tijdens de beurs.

Harry Eckhardt

voorzitter Vlagtwedder Landbouw Beurs


« terug naar nieuwsberichten overzicht